Στράταρχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 4ος-3ος αι. π.Χ.,  Collart, 1937, 179-180 σημ. 5 και πιν. 27.3 (= Pilhofer 285) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
12