Στησιμένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος-2ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) < Θεσσαλία 3ος-2ος αι. π.Χ., IG IX.2.369.2 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-σημ. Ζαγκλιβέρι) 2ος-1ος αι. π.Χ.,  Μακεδονικά 2 (1951), 620 αρ. 43

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3

Γεωγραφική διασπορά: