Στησίλεως

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Στε̄σίλεὀ̄ς (6ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μετά το 357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 43 αρ. 8.6 (= SEG XLI 562)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
31