Στάχυς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σταχύειος (πατρων. επίθ.: 2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Stacus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Stacchys (2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι), Stachys (3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος αι. μ.Χ., AE 1950-1951, 60 αρ. 5.5 (= Pilhofer 721) (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.401 (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Άκανθος) 2ος αι. π.Χ., IG II2. 7995

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
31