Σπόρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Sporus (1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., 3ος αι. μ.Χ., Θράκη / 4ος αι. μ.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Ηράκλεια) 2ος αι. μ.Χ., GVI 569

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
51