Σπένδουσα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Spendusa (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Πιερία)

Χρονολόγηση: 
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.861 (2) Μακεδονία (Πιερία-Φίλα) αυτοκρ. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 196

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
14