Σπάργης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σπάργεως / Σπάργεος (γεν.)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μετά το 357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 20 αρ. 2.7 (= SEG XLI 556)· Hatzopoulos 1991, 25 αρ. 3.11 (= SEG XLI 557)· Hatzopoulos 1991, 30 αρ.  4.9 (= SEG XLI 558)· Hatzopoulos 1991, 31 αρ. 5.2· 34 αρ. 6.8· 38-39 αρ. 7.15 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1

Γεωγραφική διασπορά: