Σωζομενός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Sozomenus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Σωζωμενός (2ος αι. μ.Χ., Κόρινθος), Σοζομενός (3ος αι. μ.Χ., 3ος-4ος αι. μ.Χ., Κύπρος)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ.,  IG X.2.1.241AII.13 (2) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 198 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
36