Σούρα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Sura (3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Οδομαντική-Γάζωρος) 106 μ.Χ., SEG XXX 596.7 (= Pilhofer 555) (2) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 235-253 μ.Χ., IGB IV 2314· JDAI 84 (1969), 160

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4

Γεωγραφική διασπορά: