Σοῦσα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Susa (3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 1ος-2ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 973 & Pilhofer 86 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5