Σωστράτη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 4ος αι. π.Χ., Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 179 αρ. 4 (= SEG XXX 583) (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 2ος αι. π.Χ., TAPA 69 (1938), 69 αρ. 25 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
76