Σωσίπολις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολη) 2ος αι. μ.Χ., IGB IV 2302.4

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11