Σωσίπολις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σωσιπόλιος; (γεν., 4ος αι. π.Χ., Φίλιπποι), Σωσίπωλις (αυτοκρ. περ., Λακωνία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 4ος αι. π.Χ., SEG XLII 621 (= Pilhofer 53) (2) Μακεδονία (Κρηστωνία-Ίωρον) < Μορρύλος 1ος αι. μ.Χ., SEG XXXIX 610 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
43