Σωσίλας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Sosilas (2ος αι. π.Χ., Ρόδος)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 2ος αι. π.Χ., ΕΑΔ XXVII, 311 αρ. E31

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10

Γεωγραφική διασπορά: