Σωσικλῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σοσικλῆς (5ος αι. π.Χ., Εύβοια), Σο̄σικλε͂ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Sosicles (ελλην. περ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 4ος αι. π.Χ.,  Αρριανός, Ανάβ. 4.16.6 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 285 π.Χ,  SEG XXXVIII 619.15 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
141