Σωσίδημος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Κάτω Παιονία-Ευρωπός) 2ος αι. π.Χ.,  Helly 1973, 31.5

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
19

Γεωγραφική διασπορά: