Σωσᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σωσᾶδος (γεν., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) αυτοκρ. περ.,  BCH 55 (1931), 179 αρ.  8 (= Κανατσούλης 1955 & 1967, 663)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
14