Σόλων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σόλο̄ν (6ος/5ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
3ος-2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  171-168 π.Χ., Πολύβιος 28.6.2· Λίβιος 44.45.6-7 (RE (3)) (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος-2ος αι. π.Χ.,  AJA 77 (1973), 69 αρ. 2 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Κλίται) π.230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 18III.85 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
131