Σωκλῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σωκλέης (Αθήνα / 6ος αι. π.Χ., Κόριθνος), Σο̄κλε̄̂ς (7ος/6ος αι. π.Χ., Κόρινθος), Σο̄κλε͂ς (6ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Σο̄κλῆς (1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Αθήνα), Σωκλήους (γεν., 1ος αι. μ.Χ., Ιωνία), Σωκλέους (γεν., 1ος αι. μ.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) 4ος αι. π.Χ., SEG XXXV 792 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
143