Σωΐδας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Φίλα) 3ος αι. π.Χ., RPh 1911, 133-134 αρ.  36.57 (2) 3ος αι. π.Χ., RPh 1911, 133-134 αρ. 36, 82 & Πολέμων 2 (1934-1940) Παράρτ. σ. 13 αρ. 17

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3

Γεωγραφική διασπορά: