Σμάραγδος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Zmaragdus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.,  Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ.,  Κάτω Ιταλία, Σικελία, Ιωνία), Ζμάραγδος (1ος αι. π.Χ., Μυσία / 1ος αι. μ.Χ., Αθήνα, Θράκη / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Αργολίδα / 2ος αι. μ.Χ., Ιωνία, Αθήνα, 2ος-3ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία, Βιθυνία, Αθήνα / 3ος αι. μ.Χ., Ιωνία, Αθήνα), Zmaracdus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Smaragdus (2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.562.1 (2) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 156 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
47