Σκύλλις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σκυλλίης, Σκύλλος

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Σκιώνη) 480 π.Χ., Ηρόδοτος 8.8· Παυσανίας 10.19.1· Gow & Page 1968, 1261·   Suppl. Hell. σ. 2 αρ.  5

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2

Γεωγραφική διασπορά: