Σκάμας;

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σκάμα (γεν.)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) πριν το 213 π.Χ, Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 83 αρ. 61.6 (= SEG XLVI 715· πρβ. ΠΑΕ 1985, πίν. 25)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1

Γεωγραφική διασπορά: