Σῖμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σίμειος (πατρων. επίθ., 4ος αι. π.Χ., Θεσσαλία / δεσπ. επίθ., 2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Σεῖμος (2ος αι. π.Χ., Αιτωλία, Λοκρίδα / 2ος/1ος αι. π.Χ., Αχαΐα, Αιολία / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Ιωνία και συχνά στο εξής)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
3ος-2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 4ος αι. π.Χ., Αρριανός, Ινδ. 18.5 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 3ος/2ος αι. π.Χ., IG XII.3.41-42 (3) 2ος αι. π.Χ., IG XII.1.75a.7

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
319