Σιμωνίδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σιμο̄νίδε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Σειμωνίδης (2ος αι. μ.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) < Δελφοί 178 π.Χ., Syll3 636.6 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ελλην. περ., SEG L 562.7 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
47