Σίμων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σίμο̄ν (6ος αι. π.Χ., Αθήνα / 5ος αι. π.Χ., Αθήνα, Θεσσαλία), Simo (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Simon (1ος αι. μ.Χ., Βοιωτία), Σείμων (2ος-3ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος), Σύμων (3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
5ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 90 μ.Χ., IG X.2.2.326.72 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Απολλωνία) ;4ος αι. π.Χ., SGDI 5284 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 641 (4) ;2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 643 (5) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.772 (6) Μακεδονία (Χαλκιδική-σημ. Νικήτη) μέσα του 5ου αι. μ.Χ., SEG XXXIII 521 (7) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 4ος αι. π.Χ., Robinson et al. 10ος τόμ., 178 αρ. 546 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
221