Σίμη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Σίμε̄ (6ος αι. π.Χ., Αθήνα/ 6ος/5ος αι. π.Χ., Σικελία), Σείμηι (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Άκανθος) 4ος/3ος αι. π.Χ., SEG XLVII 871A.1, 6

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
18