Σίλων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σίλον (5ος αι. π.Χ., Εύβοια), Σιλώνιος (πατρων. επίθ.: 4ος/3ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Σείλων (αυτοκρ. περ., Θεσσαλονίκη, Μυσία / 1ος αι. μ.Χ., 1ος/2ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ, Αθήνα / 3ος αι. μ.Χ, Βέροια, Λυδία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια)  πριν το 216 μ.Χ., SEG XXXIII 533.5 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) αυτοκρ. περ., Αρχαία Μακεδονία 5, 1555 σημ. 69 (3) 2ος αι. μ.Χ., SEG XXXIX 635 & XLIII 467 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
25