Σιληνός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σειλινός (4ος αι. π.Χ., Πόντος, Πέλλα / 2ος αι. π.Χ., Πάρος / 2ος αι. μ.Χ., Αθήνα / 3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 4ος αι. π.Χ., Αρριανός, Ινδ. 18.3 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;350 π.Χ., TAPA 65 (1934), 125 αρ. 3.6 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
36