Σφαῖρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σπαῖρος (2ος αι. π.Χ., Λοκρίδα), Sphaerus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 1ος-2ος αι. μ.Χ., BCH 58 (1934), 474 αρ. 10 (= Pilhofer 284) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
28