Σέξτος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σέξκτος (1ος αι. π.Χ., Αθήνα), Σέςτος (αυτοκρ. περ., Θεσσαλία), Σέξστος (1ος αι. π.Χ., 1ος αι. μ.Χ., Αθήνα / 2ος αι. μ.Χ., Θράκη, Ιωνία, Αθήνα / 3ος αι. μ.Χ., Ιωνία), Σέκστος (2ος αι. μ.Χ., Αθήνα, Θράκη)

Χρονολόγηση: 
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) αυτοκρ. περ.,  ΕΑΜ 28 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
31