Σεραπᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Serapas (1ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία), Σεραπᾶνος (γεν., 3ος/4ος αι. μ.Χ., Λητή)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος/4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 129 μ.Χ.,  IG X.2.1.521.1, 3 (3-4) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 3ος/4ος αι. μ.Χ., SEG XLVII 976 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
12