Σέλης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Οδομαντική-Δραβήσκος) 4ος αι. π.Χ.,  Καφταντζής 568.6 (= Pilhofer 575) (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ανθεμούς) 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., SEG XLII 567

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2

Γεωγραφική διασπορά: