Σεκουνδίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.630B.1· 630C.1 (= GVI 1979) (2) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 180 ή 181 μ.Χ., ΑΕΜΘ 15 (2001), 343 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6