Σατυρίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αθήνα 3ος αι. π.Χ., IG II2.9262 (πρβ. ZPE 29 (1978), 68) (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) < Αίγυπτος 285-246 π.Χ., PP 15737· BCH 95 (1971), 567

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
74