Σατύρα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Satyra (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Satura (2ος-3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) π. 225-200 π.Χ., SEG XL 526.2 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
47