Σατορνῖνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σατορνεῖνος (κατεξοχήν γραφή), Σατρουνεῖνος (αυτοκρ. περ., Βιθυνία), Σατουρνεῖνος (αυτοκρ. περ., Βιθυνία / 2ος αι. μ.Χ., Λυδία), Σατυρνῖνος (1ος-2ος αι. μ.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ;3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 594B.8 (= Pilhofer 580) (2) 206 μ.Χ., Πίκουλας 2001, 164 αρ. 73.3 (= Pilhofer 607)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
41