Σάνβος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Thracia 2, 279 & Epigraphica 37 (1935), 26 (2) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θρακικά 13 (1940), 19-20 Α & Epigraphica 37 (1975), 26  (3-4) 2ος-3ος αι. μ.Χ.,  AE 1932, Χρον. σ. 1 αρ.  6, 12 & Θρακικά 13 (1940), 22 &20Α (πρβ. Epigraphica 37 (1975), 26) (5) Μακεδονία (Οδομαντική-Δραβήσκος) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 619.5 (= Pilhofer 572) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5

Γεωγραφική διασπορά: