Σαμβάτις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σανβάτις (βυζ. περ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 5ος-6ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.352 (= Feissel 1983, 175)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4