Σάλας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος-3ος αι. μ.Χ. Πίκουλας 2001, 127 αρ. 22 (= Pilhofer 623) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
21