Ῥῶμις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ῥο̄̂μις (5ος αι. π.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
6ος-5ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) π. 500-475 π.Χ., Marcadé 1953, 29 & Jeffery 1990, 69 αρ. 10 & SEG XXX 496

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4

Γεωγραφική διασπορά: