Ῥόδη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ῥόδε̄ (6ος αι. π.Χ., Αθήνα), Rhode (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
ελλην.-αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 224 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Μιέζα) 3ος αι. π.Χ.,  SEG XLVII 914 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη)  ελλην.-αυτοκρ. περ., Καφταντζής 738

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
33