Ῥηβούκενθος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Raebucentus (αυτοκρ. περ., Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αυτοκρ. περ.,  CIL III 14206. 20 (= Pilhofer 526)  (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Πολγήνοι) 43 π.Χ., SEG XXXIV 665 (= Pilhofer 390) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4

Γεωγραφική διασπορά: