Πύθων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πύθο̄ν (6ος/5ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Pytho (3ος αι. π.Χ., 3ος/2ος αι. π.Χ., 2ος αι. π.Χ., Μακεδονία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Δελφοί 341 π.Χ., CID II 36II.14, 35 (2) Μακεδονία 3ος/2ος αι. π.Χ., Λίβιος 44.16.4 (3) Μακεδονία < Αίγυπτος 221 π.Χ., PPetr III 112g.7 (4) Μακεδονία 2ος αι. μ.Χ., Λουκιανός, Δημώναξ 15 (5) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 202 (6) 1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 117.3· 121.7 (7) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 114 (8) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 4ος αι. π.Χ., Ιπποκράτης, Περί επιδ. 7.118 (9) ελλην. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 133 (10) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 154 μ.Χ., IG X.2.1.288.8 (11) 2ος αι. π.Χ., IG X.2.1.961 (12) Μακεδονία (Χαλκιδική-Άκανθος) < Άβδηρα 189 π.Χ., BCH 37 (1913), 122 αρ. 39.[1], 14, 26

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
208