Πυθοκλῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πυθοκλε͂ς (6ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Πυθοκλέε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Πυθὀλκῆς (2ος-1ος αι. π.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
6ος-5ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια-Κασσάνδρεια) < Δελφοί π. 500-475 π.Χ., Marcadé 1953, 29· Jeffery 1990, 369 αρ. 10

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
157