Πυθόδωρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πυθόδο̄ρος (6ος αι. π.Χ., Μεσσηνία / 5ος αι. π.Χ., Αθήνα, Σικελία, Βοιωτία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Αλλάντη) < Νεμέα 323 π.Χ., SEG XXXVI 331B.22 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ελλην. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 853 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.384.5 (4) Μακεδονία (Πιερίδα-Νεάπολη) < Επίδαυρος 360 π.Χ., IG IV.12.94b.27  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
288