Πύθιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Pythius (1ος αι. π.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Σιντική-Ηράκλεια) 2ος αι. μ.Χ., IGB IV 2325 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13