Πυθίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ., αδημ. (Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, αρ. 490) (2) 4ος αι. π.Χ., FGrH 81 F 21 (Φύλαρχος στον Αθήναιο 13.89. 609b, c) (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (4) 3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 611 (5) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος αι. μ.Χ., Πίκουλας 2001,  125-126 αρ. 18 (= Pilhofer 619) (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη)  π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 17III.67 (7) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;350 π.Χ., TAPA 59 (1928), 226.8 (8) ;350 π.Χ., TAPA 62 (1931), 43 αρ. 2.6, 10

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
240