Πυθῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πυθέω (γεν., 5ος αι. π.Χ., Τρωάδα / 4ος αι. π.Χ., Θράκη, Όλυνθος, Ιωνία), Πυθοῦ (γεν., ;1ος αι. μ.Χ., Ιωνία), Πυθεῦ (γεν., 3ος αι. π.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 4ος αι. π.Χ., Robinson et al., 5ος τόμ., 281-282 αρ. 121  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
39