Πυθαγόρης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πυθαγόρεω (γεν., 4ος αι. π.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 5ος αι. π.Χ., SEG XXXVIII 647 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
24